Avgiftsbestämmelser villa Serresjö/Stavstensudde

Avgiftsbestämmelser för leverans av fjärrvärme till Trelleborgs Fjärrvärme AB:s kunder

Den årliga avgiftenme består av en fast årsavgift, samt energiavgift eller rörligt pris som baseras på fastighetens uppmätta energiförbrukning.

Fakturering sker månadsvis i efterskott och betalning skall vara oss tillhanda enligt angiven datum på fakturan. Nedanstående avgifter anges inklusive moms.

Priserna gäller fr.o.m. 2017-01-01-2017-12-31. Priserna är inklusive moms

Tabell avtal

Tariff Ab effekt kW Årsavgift avtal kr/år Énergiavgift avtal öre/kWh Varmvatten kr/kbm
Villa avtal 0-20 2361 87:30 128:5

Tabell rörlig

Tariff Ab effekt kW Årsavgift rörlig kr/år Énergiavgift rörlig öre/kWh Varmvatten kr/kbm
Villa avtal 0-20 2535 93:30 128:70