Avgiftsbestämmelser villa Trelleborg

Avgiftsbestämmelser för leverans av fjärrvärme till Trelleborgs Fjärrvärme AB:s kunder

Den årliga avgiften för färdig värme består av en fast årsavgift, samt en energiavgift eller rörligt pris som baseras på fastighetens uppmätta energiförbrukning.

Fakturering sker månadsvis i efterskott och betalning skall vara oss tillhanda enligt angiven datum på fakturan. Nedanstående avgifter anges inklusive moms.

Priserna gäller fr.o.m. 2017-01-01-2017-12-31. Priserna är inklusive moms.

Tariff avtal

Tariff Abonnerad effekt kW Årsavgift avtal kr/år Energiavgift avtal öre/kwh
Villa avtal          0-20         2361        87:30

Tariff rörlig

Tariff Abonnerad effekt kW Årsavgift avtal kr/år Energiavgift avtal öre/kwh
Villa rörlig          0-20         2535        93:30