Övriga anläggningar

Maglarpsveket eldas med pellets och finns på Stavstensudde och förser bostäder och skola med fjärrvärme.

SU-2007-03-30-009
Maglarpsverket

På Serresjöområdet har vi ingen produktion utan köper värmen för att distribuera den i området.Värmen produceras i en halmeldad anläggning.

I västra Trelleborg finns Sjöviksverket som eldas med biobränsle, i detta fall avfallsprodukter som deponigas från SYSAV och rötgas från kommunens avloppsreningsverk.